Akateemikosta yrittäjäksi – yrittäjän tarina

Onko joku luento ollut erityisen mielenkiintoinen sen vuoksi, miten opettaja on opettanut? Tai päinvastoin, kuultu aihesisältö on opetustavan takia jäänyt vähemmälle huomiolle?

Muistan vieläkin, kun vastavalmistuneena maisterina, vailla pedagogista koulutusta sain ensimmäiset kurssipalautteeni. Nuo palautteet osoittautuivat kultaakin kalliimmaksi omalle opetukselleni. Yhtä lailla muista lämmöllä omaa opettajaani, joka retoriikallaan vangitsi jokaisen kuulijan. Enpä tuolloin arvannut, mikä merkitys näillä kokemuksilla on omassa ammatissani.

Urani yliopistossa johti tohtorikoulutettavan polulle. Siinä samalla opetin. Erikoistuin vuorovaikutukseen ja sen tutkimiseen. Sain oppia vuorovaikutuksen pelisäännöistä, vuorovaikutuksen rakentumisesta ja tiedon hyödyntämisestä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa.

Väitöskirjatyössäni sain aitiopaikalta seurata erinomaista esimerkkiä kielipedagogisesta toiminnasta ja sain samalla teoreettisen ymmärryksen luokkahuoneen vuorovaikutuksen rakentumisesta. Niin vanhanaikaiselta kuin se kuullostaakin, me opettajat johdamme luokkahuoneen tapahtumia vuorovaikutuksen kautta, vaikka opettaminen ja oppiminen rakennetaankin yhdessä oppilaiden kanssa. Opiskelemisen mielekkyyteen ja tehokkaaseen, sekä tuloksia tuovaan opettamiseen opettajien kannattaa mielestäni panostaa. Panostus tapahtuu vuorovaikutuksen ymmärryksen kautta.

Vuosien aikana sain uskomattomia mahdollisuuksia kehittää itseäni ja osaamistani kansainvälisten yhteyksien ja projektien kautta. Mieleenpainuvimpana näistä on projekti Boliviassa, jossa täydennyskoulutin opettajia ja sovelsimme kielikylvyn periaatteita heidän yhteiskunnalliseen tilanteeseen sopivaksi. Kielikylvyn periaatteita halusin itsekin yhä enemmän ja enemmän itsekin oppia soveltamaan omassa opetuksessani. Näiden periaatteiden toimivuudesta olen saanut vahvistusta myös yliopistotasolla, kun toimiessani päätoimisena ruotsin kielen opettajana opiskelijani monesti hämmästyneinä kommentoivat, miten mukavaa ruotsin kurssilla opiskelu on ollut. Vaikkei se ruotsi olekaan ollut se odotetuin oppiaine, tai sen kurssin suorittamista opiskelija on jopa vältellyt.

Nykyään kentältä tuleva viesti kieltenopettajilta on se, että opettajilla on suuri tarve saada ajankohtaista täydennyskoulutusta, ideoita omaan työhön. Opetussuunnitelma- ja tutkintomuutoksissa kielet ja kielten opetuksen kehittäminen jäävät usein toissijaiseksi asiaksi, kun mennään resurssit edellä. Ja kuitenkin kielten opetukseen ja kieltenopettajiin kohdistuu kaikilla kouluasteilla kova paine. Tuossa paineessa olen elänyt itsekin. Yksi hienoimpia kokemuksia siltä ajalta, kun paineen alla työskentely oli arkipäivää, oli kieltenopetuksen kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ROKK-hankkeessa. Pienryhmätyöskentely, jossa asiantuntijatehtävissä teimme kielen ja sisällön integroinnin tehtävien mallintamista eri kielitaitotasoille, osoittautui äärimmäisen voimaannuttavaksi ja kasvattavaksi kokemukseksi.

Kouluttamisosaamiseni ja vuorovaikutusasiantuntijuuteni on myös vienyt minua tilanteisiin, jossa olen saanut jakaa osaamistani ammattilaisille, joilla on vankka asiantuntijaosaaminen, muttei opettamisen osaamista. Kouluttajille on ollut mielenkiintoista puhua viestinnän tavoitteista, vuorovaikutuksen rakentumisesta, pienistä muutoksista joilla voidaan suurestikin vaikuttaa kuulijaan, ja monesta, monesta muusta astiasta. Tämä kenttä on varsin laaja, haastava ja antoisa.

Palo tehdä suurella sydämellä yhteistyötä koulutustehtävissä toimivien kanssa, itse kouluttaa ja jakaa omaa osaamistani sekä saada auttaa on suurin toiveeni. Haluan tarjota laadukasta ja hyvin suunniteltua, tutkimukseen perustuvaa koulutusta, jossa osallistuja on aktiivinen. Työtäni haluan tehdä innostaen ja ilon kautta! Mahdollisuus tähän kaikkeen on se syy, miksi olen nykyään koulutuspalveluja tuottava yrittäjä.

Pienillä asioilla on suurin merkitys – myös kouluttamisessa!

Sweducation Oy |y-tunnus: 3086998-9 |Kalevan puistotie 16, 33500 Tampere |puh. +358 45 208 4456 | info@ninaniemela.fi

Etusivun taustakuva © Isto E Järvinen

error: Alert: Content is protected !!
google-site-verification=zqFpAStYHjKtVZsA2ow3FoKCr6uZhvm8DJY-KL-41fM