Kouluttaja Nina Niemelä

filosofian tohtori, ansioitunut opettaja

Opiskelin Vaasan yliopistossa pääaineenani ruotsia. Valmistuin filosofian maisteriksi 2001 ja filosofian tohtoriksi 2008. Opinnoissani erikoistuin monikielisyyteen ja toisen kielen oppimiseen ja omaksumiseen. Lisäksi suoritin markkinoinnin ja tulkkauksen sivuaineet.

Väitöskirjassani tutkin luokkahuoneen vuorovaikutusta – etenkin opettajan ja oppilaan välistä viestintää.

Kansainvälisesti olen aktiivisesti ollut mukana erilaisissa projekteissa, joissa opettajille on koulutettu kielen ja sisällön integroinnin opettamisen tapoja. Opettajien kanssa opettamista on sovellettu kohdemaan tarpeiden mukaan. Näitä koulutuksia olen ollut vetämässä eri kouluasteen opettajille esimerkiksi Australiassa, Boliviassa, Espanjassa ja Venäjällä.

Työskentelin useamman vuoden ruotsin kielen yliopisto-opettajana. Lisäksi toimin tutkinnonuudistuksessa tutkintoon kuuluvien kielten uudistustyössä integroinnin koordinaattorina. Olen myös ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa -hankkeessa kielen ja sisällön integroinnin asiantuntijana. Vuonna 2016 Svenska folkskolans vänner ja Suomen ruotsinopettajat palkitsivat minut ruotsin opettajan työstäni, Svensklärarpriset.

Suurimpia ilon aiheita on saada luotua koulutusten osallistujille linkki teorian ja käytännön välille, miksi kielten opetuksessa esille tuomani asiat kannattaa tehdä tällä tavalla. Erityistä kiitosta olen saanut teorian ja käytännön tasapainosta, konkreettisista harjoitteista ja osallistujien aktivoinnista.

Akateemikosta yrittäjäksi

Lue koko tarina

Tutustu referensseihin

Suomi

Ruotsi

Australia

USA

Venäjä

Espanja

Bolivia

Kansainvälinen kouluttaja

Urani aikana olen kierellyt ympäri maailmaa koulutustehtävissä. Koulutuksissa olen täydennyskouluttajana auttanut kohdemaan opettajia soveltamaan kielikylvyn sekä kielen ja sisällön integroinnin periaatteita heidän yhteiskuntatilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi Boliviassa koulukieli on espanja ja lasten äidinkieli joku 36 intiaanikielestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajalla ja oppilaalla ei välttämättä ole yhteistä kieltä, kun lapsi aloittaa koulun.

Viimeisimmät julkaisut

  • Niemelä, Nina, Lehto, Teija ja Karita Katto (2016): Integrointitehtävien mallintaminen – Esittelyt fokuksessa. Teoksessa: Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä – ROKK-hanke. Toim. T. Juurakko-Paavola ja H. Rontu, s. 102-127. Helsinki: Aalto yliopisto. Saatavilla: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23827
  • Niemelä, Nina & Jauni, Heidi (2017). CLIL teachers perceptions of teaching CLIL courses. In J. Valcke & R. Wilkinson (Eds.), Integrating Content and Language in Higher Education: Perspectives on professional practice. Selected Papers from the IV International Conference Integrating Content and Language in Higher Education 2015. Frankfurt: Peter Lang.
  • Niemelä, Nina & Jauni, Heidi (2014). Content and Language Integration as a Part of a Degree Reform at Tampere University of Technology. In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. Vic: University of Vic, Spain 39–53. ISBN: 978-84-941644-9-1.
  • Jauni, Heidi & Niemelä, Nina (2014). Language Learning in Task Management and Task Accomplishment. In Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning. Vic: University of Vic, Spain, 183–203. ISBN: 978-84-941644-9-1.

Väitöskirja

Interaktion i helklass under ett tema i språkbad (UNIVERSITAS WASAENSIS 2008)

Sweducation Oy |y-tunnus: 3086998-9 |Kalevan puistotie 16, 33500 Tampere |puh. +358 45 208 4456 | info@ninaniemela.fi

Etusivun taustakuva © Isto E Järvinen

error: Alert: Content is protected !!
google-site-verification=zqFpAStYHjKtVZsA2ow3FoKCr6uZhvm8DJY-KL-41fM