Paras ruotsin kielen oppimiskokemus

Filosofian tohtori, kansainvälinen opettajien täydennyskouluttaja, ruotsin kielen opettaja, vuorovaikutustutkija ja paljon, paljon muuta!

whiteboardTilatessasi minut yritykseesi ruotsin kielen kouluttajaksi, tiedät alusta asti, kenen käsiin opetuksen annat. Svenska folkskolans vänner (SFV) ja Suomen ruotsinopettajat ry palkitsivat minut erinomaisesta ruotsin kielen opettajan työstäni, palkinnolla Svensklärarpriset 2016.

Ruotsin kielen erilaisissa asiantuntijatehtävissä olen toiminut jo 20 vuotta, joista päätoimisena yliopisto-opettajana vuosina 2010-2016. Urani aikana olen opettanut monen eri alan asiantuntijoita ja opiskelijoita, viimeisimpänä esimerkiksi termodynamiikan ja yrityksen talouden sisältöihin integroituja ruotsin kielen yliopistokursseja.

Opetuksessani painotan vuorovaikutusta, oppijaa aktivoivia ja haastavia tehtäviä ja sisällön aitoa merkityksellisyyttä. Olen kielen ja sisällön integroinnin vahva, kansainvälinen ammattilainen.

”Kielen ja sisällön integrointi on pedagogisesti hyvinkin erilaista perinteiseen kielten opetukseen verrattuna. Luokkahuoneen toimintatavat ovat vuorovaikutteisia, tehtävät aktivoivat opiskelijoiden kognitiota ja opiskelijat pääsevät osoittamaan substanssiosaamistaan myös vieraalla kielellä, hän kertoo.”

(Nina Niemelä palkittiin ruotsinopettaja-stipendillä, tut.fi)

Järjestämissäni kielikoulutuksissa opettamista lähestytään toiminnallisuuden, teemakokonaisuuksien ja ilmiöiden pohjalta, pitäen koko ajan mielessä oppijan tarvetta vuorovaikutukseen. Tänä päivänä koulutukseni käsittelevät erityisesti kielten opettamista alakohtaisuuden näkökulmasta.

Opetukseni ei ole perinteistä opettajajohtoista opettamista, vaan kieltä omaksutaan workshopeissa ja aidoissa tilanteissa tekemällä. Opetukseni on myös tutkimukseen perustuvaa.

Koulutuksissani haluan tarjota parhaan oppimisen kokemuksen, positiivisen ja haastavan tekemisen kautta.

Minä autan sinua

1. Alkukartoitus. Tilaaja antaa koulutuksen suunnittelua varten yrityksen ja osallistujien perustietoa. Mikäli niin sovitaan, voin myös käydä yrityksessä saadakseni parhaan mahdollisen kuvan asiakkaan tarpeista.
2. Suunnittelu. Teen analyysin annetusta aineistosta ja tarjouksen koulutuksen sisällöstä. Mikäli asiakas haluaa, teetän osallistujilla lähtötasotestin.
3. Toteutus. Ruotsin kielen koulutuksen tarjoaa 20 vuoden kokemuksella filosofian tohtorin tutkinnon suorittanut kielipedagogiikan rautainen ammattilainen.
4. Arviointi. Koulutuksen edetessä teemme väliarviointeja ja pidämme huolen siitä, että kysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan. Koulutuksen lopussa arvioimme sekä sinun kehittymistäsi että minun tarjoamaani koulutusta.

Toteutustapani

Pienryhmille

  • Henkilömäärä, kielen taitotaso ja tavoitteet vaikuttavat luonnollisesti toteutukseen.
  • Koulutussisältö opetetaan suurimmalta osin tekemisen kautta. Eli sisällön omaksuminen tapahtuu toiminnallisilla harjoituksilla.
  • Lyhyitä luento-osuuksia, jossa kerron mitä, miksi ja mihin kokonaisuus perustuu.

Yksityisopetus

  • Tehokkain tapa oppia kieltä juuri sinun tarpeidesi mukaan on yksityisopetus.

Esimerkkejä koulutuksieni sisällöistä

1. Liike-elämän ruotsia – kirjallista ja/tai suullista viestintää
Tämä koulutus sopii sinulle, jolla on ruotsin kielen perustaidot hallussa ja työssäsi tarvitset liike-elämän viestintään liittyviä perustaitoja, suullisia ja/tai kirjallisia taitoja.

2. Kehity keskustelijana
Tämä koulutus sopii sinulle, joka hallitset hyvät perustaidot ruotsin kielessä ja haluat sujuvuutta suulliseen vuorovaikutukseen erilaisia keskustelutilanteita varten.

3. Selkeää asiakasviestintää
Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit asiantuntijatehtävissä ja sinun tulee osata esittää alakohtaista sisältöä ymmärrettävästi asiakkaalle, joka ei ole asiantuntija.

Sweducation Oy |y-tunnus: 3086998-9 |Kalevan puistotie 16, 33500 Tampere |puh. +358 45 208 4456 | info@ninaniemela.fi

Etusivun taustakuva © Isto E Järvinen

error: Alert: Content is protected !!
google-site-verification=zqFpAStYHjKtVZsA2ow3FoKCr6uZhvm8DJY-KL-41fM